PN-IEC 61000-4-23:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-23: Metody badań i pomiarów -- Metody badań urządzeń ochronnych dotyczących zaburzeń przewodzonych HEMP i innych zaburzeń promieniowanych

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dostarcza metodę badania urządzeń ochronnych dotyczących zaburzeń przewodzonych HEMP i innych zaburzeń promieniowanych. Jest ono przeznaczona przede wszystkim do badań HEMP, ale w stosownych przypadkach może być stosowana do innych generowanych z zewnątrz zaburzeń promieniowanych. Zawiera krótki opis najważniejszych koncepcji badań elementów osłonowych. Dla każdego badania podaje się następujące podstawowe informacje:
- teoretyczne podstawy badania (koncepcje badania);
- konfiguracja testowa obejmująca pomiary od zewnątrz do wewnątrz i od wewnątrz na zewnątrz;
- wymagany sprzęt;
- procedury pomiarowe;
- obróbka danych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera informacji na temat wymagań dotyczących poszczególnych poziomów dla badania.
Niniejsza część IEC 61000 została uaktualniona o nową metodę badania.
Ze względu na dostępną przestrzeń zasugerowano przede wszystkim położenie anteny nadawczej poza barierą. Obecnie jednak, z uwagi na ograniczenia fizyczne, takie jak betonowe ściany lub podłoże, wiele praktycznych urządzeń zabezpieczających EMP nie dysponuje wystarczającą ilością miejsca poza barierą elektromagnetyczną, aby umożliwić prawidłowe zastosowanie metody opisanej w IEC 61000-4-23:2000 (wydanie 1). Z doświadczenia wynika, że wiele obiektów posiada dostępną przestrzeń o odległości 1 m lub mniejszej.
Dlatego też w wielu praktycznych przypadkach nie jest możliwe zmierzenie skuteczności ekranowania zgodnie z metodą badań opisaną w poprzednich dokumentach. Konstruktorzy urządzeń zabezpieczających EMP nie chcą również budować obiektów z dodatkową przestrzenią do pomiarów z anteną nadawczą poza barierą ze względu na duże koszty i nieefektywność eksploatacyjną powierzchni roboczej dla nowych lub istniejących budynków.
Niniejszy dokument zawiera dodatkowo metodę umożliwiającą umieszczenie anteny nadawczej wewnątrz obudowy oraz anteny odbiorczej poza barierą (metoda "od wewnątrz na zewnątrz"). Załącznik F zawiera konfigurację testową i przykłady procedur.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 61000-4-23:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-23: Metody badań i pomiarów -- Metody badań urządzeń ochronnych dotyczących zaburzeń przewodzonych HEMP i innych zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 27-03-2018
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza IEC 61000-4-23:2016 [IDT]
ICS 33.100.20