PN-EN 15895+A1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Osadzaki ręczne z nabojami -- Wymagania bezpieczeństwa -- Osadzaki do mocowania i trwałego znakowania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje wymagania bezpieczeństwa dotyczące osadzaków z nabojami do mocowania i trwałego znakowania, pracujących z elementem pośrednim (tłokiem).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji stwarzających zagrożenie i zdarzeń odnoszących się do osadzaków z nabojami do mocowania i trwałego znakowania w przypadku, gdy zamierza się je wykorzystywać w warunkach niewłaściwego stosowania, możliwych do przewidzenia przez producenta (patrz Rozdział 4). Dotyczy ona znaczących zagrożeń w różnych trybach pracy i procedurach interwencyjnych opisanych w EN ISO 12100:2010, 5.4, 5.5, 5.6.
Chociaż bezpieczne użytkowanie osadzaków z nabojami zależy w dużym stopniu od użycia odpowiednich nabojów i łączników, w niniejszej normie nie określono wymagań dotyczących nabojów i łączników używanych z osadzakami (patrz Rozdział 7).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy osadzaków przeznaczonych do użytkowania z nabojami w komorach wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego, z ładunkiem wybuchowym w postaci stałej i z zawartością niewielkiej ilości materiału zapłonowego o składzie różniącym się od głównego ładunku wybuchowego.
Osadzaki do mocowania z zakresu normy są osadzakami przeznaczonymi do użytkowania z łącznikami wykonanymi z metalu.
UWAGA Informacje o nabojach można znaleźć w publikacji Stałego Międzynarodowego Komitetu Badań i Certyfikacji Broni Ręcznej (C.I.P.).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do osadzaków do mocowania i trwałego znakowania wyprodukowanych przed datą jej opublikowania jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15895+A1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Osadzaki ręczne z nabojami -- Wymagania bezpieczeństwa -- Osadzaki do mocowania i trwałego znakowania
Data publikacji 06-08-2018
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Wprowadza EN 15895:2011+A1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15895:2011 - wersja angielska
ICS 25.140.99