PN-IEC 60050-448:2001 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Zakres

Podano 131 terminów w językach polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim wraz z ich definicjami w języku polskim, w następujących rozdziałach: terminy ogólne (32), niezawodność zabezpieczeń (14), zakłócenia w systemie elektroenergetycznym (16), zabezpieczenia (39), telezabezpieczenia (17), urządzenia sterowania automatycznego (13). Dołączono 11 rysunków oraz indeksy alfabetyczne terminów we wszystkich językach

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60050-448:2001 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza IEC 60050-448:1995 [EQV]
ICS 01.040.29, 29.120.50, 29.240.01