PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje elektryczne

Zakres

Dotyczy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych lub użyteczności publicznej. Nie dotyczy energetycznych sieci rozdzielczych oraz systemów wytwarzania i przesyłu energii do tych sieci. Podano 145 terminów w języku francuskim, angielskim, niemieckim z definicjami w języku polskim, podzielonych na następujące działy: charakterystyki instalacji (10), napięcia i prądy (21) porażenie prądem elektrycznym (36), uziemienie (35), obwody elektryczne (15), oprzewodowanie (11), urządzenia (8), odłączanie i łączenie (5), klasyfikacje osó (4)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje elektryczne
Data publikacji 09-03-2007
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60050-826:2004 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60050-826:2000 - wersja polska, PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.140.50