PN-IEC 60050-195:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa

Zakres

Podano 128 terminów w językach polskim, angielskim, francuskim i niemieckim wraz z ich definicjami w języku polskim, w następujących rozdziałach: pojęcia podstawowe (19), instalacje i urządzenia elektryczne (41), porażenie elektryczne i prądy progowe (10), eksploatacja (16), napięcia i prądy (21), środki ochrony przeciwporażeniowej (21). Dołączono indeksy alfabetyczne terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60050-195:2001 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa
Data publikacji 16-07-2001
Data wycofania 24-07-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza IEC 60050-195:1998 [IDT]
ICS 01.040.29, 29.020, 13.260