PN-HD 60364-8-1:2015-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-8-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna

Zakres

Ta część IEC 60364 przedstawia dodatkowe wymagania, środki i zalecenia do projektowania, wykonawstwa i weryfikacji wszystkich typów instalacji elektrycznych, włącznie z lokalnym wytwarzaniem i magazynowaniem energii w celu optymalizacji całkowitej efektywności zużycia energii elektrycznej.
Norma, wprowadza wymagania i zalecenia dla projektowania instalacji elektrycznych w ramach zarządzania Efektywnością Energetyczną w celu optymalizacji jej funkcjonowania względem zużycia a także zapewnienia akceptowalnego poziomu niezawodności i opłacalności.
Omawiane wymagania i zalecenia mają zastosowanie do norm serii IEC 60364, zarówno dla instalacji nowych jak i modernizowanych.
Norma ta dotyczy instalacji w budynku lub systemu ale nie ma zastosowania do wyrobów. Efektywność Energetyczna tych wyrobów i ich wymagania eksploatacyjne są opisane w odpowiednich normach wyrobu.
Norma ta nie odnośni się w szczególności do systemów automatyki budynku.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 14-06-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-HD 60364-8-1:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna
Data publikacji 10-03-2015
Data wycofania 15-07-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-8-1:2015 [IDT], IEC 60364-8-1:2014 [MOD]
ICS 91.140.50, 27.015
Zastąpiona przez PN-HD 60364-8-1:2019-07 - wersja angielska