PN-HD 60364-7-709:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

Zakres

Dotyczy instalacji przeznaczonych do zasilania jednostek pływających lub barek mieszkalnych w portach jachtowych i podobnych lokalizacjach. Nie dotyczy wewnętrznych instalacji elektrycznych jednostek pływających lub barek mieszkalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-709:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
Data publikacji 15-03-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-709:2009 [IDT], IEC 60364-7-709:2007 [MOD]
ICS 29.020, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-709:2010/A1:2012E, PN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012E, PN-HD 60364-7-709:2010/A11:2017-11E