PN-HD 60364-7-709:2010/A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

Zakres

Zastąpiono pierwszy akapit rozdziału 709.531.2 Urządzenia ochronne różnicowoprądowe

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-709:2010/A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
Data publikacji 08-08-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-709:2009/A1:2012 [IDT]
ICS 29.020, 91.140.50