PN-HD 60364-7-709:2010/A12:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

Zakres

Szczegółowe wymagania zawarte w tej części HD 60364 odnoszą się wyłącznie do obwodów przewidzianych do zasilania łodzi rekreacyjnych i mieszkalnych w przystaniach i podobnych lokalizacjach.
UWAGA 1 W tej części „przystań” oznacza „przystań i podobną lokalizację”
Wymagania szczegółowe nie odnoszą się do systemów zasilania łodzi mieszkalnych przyłączonych bezpośrednio do sieci publicznej.
Wymagania szczegółowe nie odnoszą się do wewnętrznych instalacji elektrycznych na łodziach rekreacyjnych i mieszkalnych.
UWAGA 2 Odnośnie instalacji elektrycznej na łodzi rekreacyjnej, patrz norma 60092-507
UWAGA 3 Instalacje elektryczne łodzi rekreacyjnych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami ogólnymi HD 60364, wraz z odnośnymi wymaganiami szczegółowymi zawartymi w HD 60364-7.
na:
Szczegółowe wymagania zawarte w tej części HD 60364 odnoszą się wyłącznie do obwodów przewidzianych do zasilania jednostek pływających używanych w celach i działaniach administracyjnych, komercyjnych, przemysłowych, wypoczynkowych lub sportowych, dalej określanych jako „statki” w portach, przystaniach i podobnych lokalizacjach.
Wymagania szczegółowe nie odnoszą się do:
- Instalacji lądowych przewidzianych do zasilania statków żeglugi śródlądowej, wykorzystywanych do celów komercyjnych i administracyjnych;
UWAGA wymagania takie są określone w HD 60364-7-730
- Systemów przyłączeń brzegowych przewidzianych dla statków, które wymagają, ze względu na zapobieżenie rozległej awarii zasilania, synchronizacji wytwarzania z brzegowym systemem zasilania;
UWAGA: wymagania takie zawarte są w IEC/ISO/IEEE 80005-3
- Wewnętrznych instalacji elektrycznych na statkach
- Zasilania łodzi mieszkalnych przyłączonych bezpośrednio do sieci publicznej.
- Zasilania statków zakotwiczonych
- Zasilania statków w suchych dokach
- Zasilania statków przez agregaty brzegowe
Dla pozostałych instalacji elektrycznych oraz dla instalacji elektrycznych łodzi mieszkalnych zastosowanie mają wymagania HD 60364 razem z odnośnymi wymaganiami szczegółowymi zawartymi w HD 60364-7.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-709:2010/A12:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
Data publikacji 26-06-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-709:2009/A12:2019 [IDT]
ICS 29.020, 91.140.50