PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania polityki i bezpieczeństwa dotyczące działania i praktyk zarządzania dla TSP wydających znaczniki czasu.
Wymagania polityki mają zastosowanie do TSP wydających znaczniki czasu. Takie znaczniki czasu mogą być stosowane we wsparciu podpisów cyfrowych lub w innych zastosowaniach wymagających dowodu, że fakt miał miejsce przed określonym czasem.
Niniejszy dokument może być używany przez niezależne organy jako podstawa do potwierdzenia, że można ufać wydanym przez TSP znacznikom czasu.
W niniejszym dokumencie nie określono:
- protokołów stosowanych do dostępu do TSU;
UWAGA 1: Protokół znakowania czasem jest określony w IETF RFC 3161 [i.2], włącznie z opcjonalną aktualizacją w IETF RFC 5816 [ i.3 ] i profilowane w ETSI EN 319 422 [5].
- jak wymagania określone w niniejszym dokumencie mogą być oceniane przez niezależny organ;
- wymagań dotyczących informacji, które należy udostępnić takim niezależnym organom;
- wymagań dotyczących takich niezależnych organów.
UWAGA 2: Patrz ETSI EN 319 403 [i.9].

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu
Data publikacji 06-05-2016
Data wycofania 02-08-2023
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.15, 35.040.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08 - wersja angielska