PN-ETSI EN 319 412-5 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: Deklaracje dla certyfikatów kwalifikowanych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono szczególne QCStatement dla rozszerzenia qcStatements, tak jak to zdefiniowano w IETF RFC 3739 [2], Rozdział 3.2.6, w tym wymagania dotyczące ich stosowania w certyfikatach kwalifikowanych UE. Niektóre z QCStatements mogą być stosowane do innych rodzajów certyfikatu.
QCStatements określone w niniejszym dokumencie mogą być stosowane w połączeniu z dowolnym profilem certyfikatu zdefiniowanym zarówno w ETSI EN 319 412-2 [ i.2 ] ETSI EN 319 412-3 [i.5] i ETSI EN 319 412-4 [i.6], jak i zdefiniowanym w jakimkolwiek innym dokumencie.
QCStatements określone w Rozdziale 4.3 mogą być stosowane do środowisk regulacyjnych poza UE. Inne wymagania określone w Rozdziale 4 są charakterystyczne dla Rozporządzenia (UE) Nr 910/2014 [i.8], ale mogą być dostosowane do innych środowisk regulacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 412-5 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: Deklaracje dla certyfikatów kwalifikowanych
Data publikacji 06-05-2016
Data wycofania 06-02-2018
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 412-5 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.040, 35.240.15
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2018-02 - wersja angielska