PN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 403-1 V2.3.1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców usług zaufania -- Wymagania dla jednostek oceniających zgodność dostawców usług zaufania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące kompetencji, spójności działań i bezstronności jednostek oceniających zgodność i certyfikujących zgodność TSP oraz świadczonych przez nich usług zaufania w odniesieniu do kryteriów, względem których mają sprawdzać zgodność.
UWAGA: Wymagania te nie zależą od rodzaju ani od klasy świadczonych usług zaufania.
W niniejszym dokumencie zastosowano wymagania ogólne wg ISO/IEC 17065 [1] do wymagań szczegółowych dotyczących oceny zgodności TSP.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12 - wersja polska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców usług zaufania -- Wymagania dla jednostek oceniających zgodność dostawców usług zaufania
Data publikacji 30-11-2016
Data wycofania 23-12-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015 [IDT]
ICS 35.240.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 403-1 V2.3.1:2020-12 - wersja angielska