PN-ETSI EN 319 403-1 V2.3.1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców usług zaufania -- Część 1: Wymagania dla jednostek oceniających zgodność dostawców usług zaufania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące kompetencji, spójności działań i bezstronności jednostek oceniających zgodność i certyfikujących zgodność TSP oraz świadczonych przez nich usług zaufania w odniesieniu do kryteriów, względem których mają sprawdzać zgodność.
UWAGA 1: Wymagania te nie zależą od rodzaju ani od klasy świadczonych usług zaufania.
Niniejszy dokument obejmuje również wymagania oceny zgodności usług składowych usług zaufania, które później stanowią część oddzielnej oceny zgodności TSP.
UWAGA 2: Umożliwia to dostawcy takich usług składowych, które są używane jako część usługi świadczonej przez kilku TSP, uniknąć konieczności kilkukrotnej oceny zgodności, a nawet umożliwia TSP świadczenie usługi bazującej tylko na usłudze składowej lub zbiorze usług składowych niezależnie czy są one uznawane jako usługi zaufane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 910/2014 [i.1].
W niniejszym dokumencie zastosowano wymagania ogólne wg ISO/IEC 17065 [1] do wymagań szczegółowych dotyczących oceny zgodności TSP.
Niniejszy dokument jest pierwszą częścią wieloczęściowego dokumentu. Inne części to:
• ETSI TS 119 403-2 [i.14]: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 2: Additional requirements for Conformity Assessment Bodies auditing Trust Service Providers that issue Publicly-Trusted Certificates.
• ETSI TS 119 403-3 [i.15]: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 3: Additional requirements for conformity assessment bodies assessing EU qualified trust service providers

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 403-1 V2.3.1:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Ocena zgodności dostawców usług zaufania -- Część 1: Wymagania dla jednostek oceniających zgodność dostawców usług zaufania
Data publikacji 23-12-2020
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 403-1 V2.3.1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 403 V2.2.2:2015-12 - wersja polska
ICS 33.020