PN-ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1 GHz do 86 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów cyfrowych radiowych systemów stacjonarnych (DFRS) pracujących w układzie punkt-punkt (P-P), w pasmach częstotliwości przydzielonych służbie stałej (FS) od 1 GHz do 86 GHz. Odpowiada to odpowiednim pasmom częstotliwości od 1,4 GHz do 86 GHz jak to opisano w załącznikach od B do J. Systemy w zakresie niniejszego dokumentu są generalnie przeznaczone do pracy w pełnym dupleksie z podziałem częstotliwości (FDD) i mogą mieć także jednokierunkowe zastosowania. Zastosowania dupleksowe z podziałem czasu (TDD), gdy jest to możliwe w określonym paśmie, są bezpośrednio wymienione w załącznikach od B do J. Niniejszy dokument uwzględnieni zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU [i.1] pod warunkami zidentyfikowanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1 GHz do 86 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 28-11-2017
Data wycofania 26-10-2020
Liczba stron 145
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014-11 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 217-3 V2.2.1:2014-11 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska