PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do cyfrowych radiowych systemów stacjonarnych (DFRS), pracujących w układzie punkt-punkt, z antenami zintegrowanymi lub zewnętrznymi w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz. Odpowiada to odpowiednim pasmom częstotliwości od 1,4 GHz do 86 GHz opisanych w ETSI EN 302 217-2 [18], załączniki od B do J. Niniejszy dokument zestawia: - wszystkie charakterystyki, zasady, najważniejsze terminy i definicje wspólne dla wszystkich urządzeń P P i anten oraz ich znaczenie potrzebne do korzystania z wszystkich innych części serii ETSI EN 302 217; - wszystkie wymagania zależne od systemu, dotyczące urządzeń punkt-punkt (P P) w zastosowaniach wdrażanych w pasmach, w których generalnie jest stosowana koordynacja częstotliwości. Te wymagania są formułowane w dwóch zestawach: - Wymagania główne odnoszące się do „wymagań zasadniczych” zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU [i.1], dalej uszczegółowione w normie zharmonizowanej ETSI EN 302 217 2 [18]. - Wymagania uzupełniające, które nie odnoszą się do wymagań zasadniczych zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU [i.1]. Niemniej zostały one uzgodnione w celu właściwego działania i wdrożenia systemu w przypadku określonych warunków wdrożenia i wymagań kompatybilności. Spełnienie wszystkich lub niektórych z tych wymagań należy do decyzji producenta. Techniczne podstawy większości parametrów i wymagań odnoszące się do tego wieloczęściowego dokumentu można znaleźć w ETSI TR 101 036-1 [i.16]. Wymagania odnoszące się do zdrowia i bezpieczeństwa wynikające z artykułu 3.1a dyrektywy 2014/53/UE [i.1] nie są uwzględnione w żadnej z części ETSI EN 302 217. CENELEC jest odpowiedzialna za odpowiednie normy. Warunki i wymagania EMC zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/EU [i.1] i inne wymagania zasadnicze zgodne z artykułem 3.3 dyrektywy 2014/53/EU [i.1] nie wchodzą w zakres serii ETSI EN 302 217. Wymagania EMC można znaleźć w ETSI EN 301 489-1 [i.11] oraz ETSI EN 301 489-4 [i.12]. UWAGA: Wykaz norm zharmonizowanych jest dostępny pod adresem http://www.newapproach.org.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu
Data publikacji 28-11-2017
Data wycofania 26-10-2020
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 217-2-1 V2.1.1:2015-08 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska