PN-ETSI EN 302 217-2-1 V2.1.1:2015-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2-1: Wymagania zależne od systemu, dotyczące cyfrowych systemów pracujących w pasmach dla których przeprowadzono koordynację częstotliwości

Zakres

Niniejszy dokument streszcza wszystkie wymagania systemowe na urządzenia punkt-punkt (PP) w zastosowaniach wykorzystujących pasma, dla których generalnie przeprowadzono koordynację częstotliwości. Te wymagania są przedstawione w dwóch różnych podzbiorach:
Główne wymagania są wymaganiami związanymi także z „wymaganiami zasadniczymi” według artykułu 3.2 Dyrektywy R&TTE i dalej uszczegóławianymi w normie zharmonizowanej EN 302 217-2-2.
Wymagania uzupełniające nie są związane z wymaganiami zasadniczymi według artykułu 3.2 Dyrektywy R&TTE. Niemniej jednak są one uzgadniane w celu właściwego działania i wdrażania systemu, gdy istnieją specyficzne warunki wdrażania lub wymagania kompatybilności. Spełnienie wszystkich lub niektórych z tych wymagań pozostawia się do decyzji dostawcy.
Opis i wartości graniczne parametrów odnoszących się do wymagań zasadniczych według artykułu 3.2 Dyrektywy R&TTE, są podane w normie zharmonizowanej EN 302 217-2-2.
Dla innych parametrów systemowych, dla których normalizacja jest wymagana, ale nie dotyczy wspomnianych powyżej „wymagań zasadniczych” Dyrektywy R&TTE, opis i wartości graniczne są podane szczegółowo w niniejszym dokumencie w rozdziale 6 oraz w załączniku A, załączniku F i załączniku G.
Niniejszy dokument dotyczy charakterystyk urządzeń radiowych (RF) i pasma podstawowego; wymagania na systemy antenowe są zawarte w EN 302 217-4-1 oraz EN 302 217-4-2.
Niniejszy dokument nie obejmuje procedur badań i warunków badań, które zawarto w EN 301 126-1.
Ze względu na to, że maksymalna szybkość transmisji dla określonej szerokości pasma zależy od efektywności widmowej, urządzenia są podzielone na różne klasy efektywności widmowej, jak to zdefiniowano w EN 302 217-2-2.
Klasy efektywności widmowej są wskaźnikiem, który nie powoduje żadnego ograniczenia aktualnego formatu modulacji, co znaczy, że wszystkie wymagania zawarte w odpowiednich częściach tego wieloczęściowego dokumentu są spełnione dla deklarowanej klasy.
Wskazówki odnośnie definiowania parametrów radiowych związanych z wymaganiami zasadniczymi według artykułu 3.2 Dyrektywy R&TTE dla DFRS można znaleźć w TR 101 506.
Podstawy techniczne większości parametrów i wymagań związanych z tym wieloczęściowym dokumentem można znaleźć w TR 101 036 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-2-1 V2.1.1:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2-1: Wymagania zależne od systemu, dotyczące cyfrowych systemów pracujących w pasmach dla których przeprowadzono koordynację częstotliwości
Data publikacji 10-08-2015
Data wycofania 28-11-2017
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-2-1 V2.1.1:2014 [IDT]
ICS 33.060.30, 33.120.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska