PN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do cyfrowych radiowych systemów stacjonarnych (DFRS), pracujących w układzie punkt-punkt, z antenami zintegrowanymi lub zewnętrznymi w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz. Odpowiada to odpowiednim pasmom częstotliwości od 1,4 GHz do 86 GHz opisanych w ETSI EN 302 217-2, Załączniki od B do J.
Niniejszy dokument zestawia:
- wszystkie charakterystyki, zasady, najważniejsze terminy i definicje wspólne dla wszystkich urządzeń P-P i anten oraz ich znaczenie potrzebne do korzystania z wszystkich innych części serii ETSI EN 302 217;
- wszystkie wymagania zależne od systemu, dotyczące urządzeń punkt-punkt (P-P). Te wymagania są formułowane w dwóch zestawach:
= Wymagania główne odnoszące się do „wymagań zasadniczych” zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU, dalej uszczegółowione w normie zharmonizowanej ETSI EN 302 217 2.
= Wymagania uzupełniające, które nie odnoszą się do wymagań zasadniczych zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU. Niemniej zostały one uzgodnione w celu właściwego działania i wdrożenia systemu w przypadku określonych warunków wdrożenia i wymagań kompatybilności. Spełnienie wszystkich lub niektórych z tych wymagań należy do decyzji producenta.
Techniczne podstawy większości parametrów i wymagań odnoszące się do tego wieloczęściowego dokumentu można znaleźć w ETSI TR 101 036-1.
Wymagania odnoszące się do zdrowia i bezpieczeństwa oraz warunków EMC nie są uwzględnione w serii norm ETSI EN 302 217.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu
Data publikacji 26-10-2020
Data wycofania 29-04-2022
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 217-1 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04 - wersja angielska