PN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezwiązane z dostępem do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do cyfrowych stacjonarnych systemów radiowych (DFRS), pracujących punkt-punkt, z antenami zintegrowanymi lub zewnętrznymi w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz. Odpowiada to odpowiednim pasmom częstotliwości od 1,4 GHz do 86 GHz opisanych w ETSI EN 302 217-2, Załączniki od B do J.
Niniejszy dokument zestawia:
- wszystkie charakterystyki, zasady, najważniejsze terminy i definicje wspólne dla wszystkich urządzeń P-P i anten oraz ich znaczenie potrzebne do korzystania z wszystkich innych części serii ETSI EN 302 217;
- wszystkie wymagania zależne od systemu, dotyczące urządzeń punkt-punkt (P-P). Te wymagania są sformułowane w dwóch zestawach:
- Wymagania główne odnoszące się do „wymagań zasadniczych” zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU, dalej uszczegółowione w normie zharmonizowanej ETSI EN 302 217 2.
- Wymagania uzupełniające, które nie odnoszą się do wymagań zasadniczych zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU. Niemniej jednak, zostały one uzgodnione w celu właściwego działania i wdrożenia systemu w przypadku określonych warunków wdrożenia i wymagań kompatybilności. Spełnienie wszystkich lub niektórych z tych wymagań należy do decyzji producenta.
Wymagania odnoszące się do zdrowia i bezpieczeństwa oraz warunków EMC nie są uwzględnione w serii norm ETSI EN 302 217

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezwiązane z dostępem do widma radiowego
Data publikacji 29-04-2022
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40