PN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania polityki i bezpieczeństwa odnoszące się do wydawania, utrzymywania i zarządzania cyklem życia certyfikatów kwalifikowanych UE, jak to określono w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014 [i.1]. Niniejsze wymagania polityki i bezpieczeństwa wspierają politykę certyfikacji odnoszącą się do wydawania, utrzymywania i zarządzania cyklem życia certyfikatów kwalifikowanych UE wydawanych osobom fizycznym (w tym osobom fizycznym związanym z osobą prawną lub stroną internetową), a także osobom prawnym (w tym osobom prawnym związanym ze stroną internetową). W niniejszym dokumencie nie określono sposobu w jaki wskazane wymagania może oceniać podmiot niezależny, w tym wymagań dotyczących informacji, które należy udostępnić takim niezależnym oceniającym ani wymagań dotyczących takich oceniających.
UWAGA: Wymagania dotyczące oceny procesów i usług TSP patrz ETSI EN 319 403 [i.6]. W niniejszym dokumencie powołano się na ETSI EN 319 411-1 [2] w zakresie ogólnych wymagań dla TSP wydających certyfikaty.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE
Data publikacji 10-12-2021
Data wycofania 05-05-2022
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 411-2 V2.2.2:2018-07 - wersja angielska
ICS 35.240.15, 35.040.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05 - wersja angielska