PN-ETSI EN 319 411-1 V1.3.1:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono powszechnie stosowane wymagania polityki i bezpieczeństwa dotyczące dostawców usług zaufania (TSP) wydających certyfikaty klucza publicznego, w tym certyfikaty zaufanych witryn internetowych.
Wymagania polityki i bezpieczeństwa są definiowane w zakresie wydawania, utrzymania i zarządzania cyklem życia certyfikatów. Te wymagania polityki i bezpieczeństwa dotyczą kilku referencyjnych polityk certyfikacji określonych w Rozdziałach 4 i 5.
Ramy określające wymagania polityki TSP wydających certyfikaty w konkretnym kontekście, w którym mają zastosowanie wymagania szczególne, określono w Rozdziale 7.
W niniejszym dokumencie uwzględniono wymagania dotyczące hierarchii CA, jednak ograniczono się do polityk wspierających, określonych w niniejszym dokumencie. Nie określono wymagań dla głównych CA ani podległych CA w odniesieniu do innych zastosowań.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
• ogólnych wymagań certyfikacji dotyczących wspierania mechanizmów kryptograficznych, łącznie z podpisami cyfrowymi dla podpisów elektronicznych i pieczęci;
• ogólnych wymagań dotyczących urzędów certyfikacji wydających certyfikaty TLS/SSL;
• ogólnych wymagań dotyczących stosowania kryptografii w celu uwierzytelniania i szyfrowania.
W niniejszym dokumencie nie określono sposobu, w jaki wskazane wymagania może oceniać podmiot niezależny, w tym wymagań dotyczących informacji, które należy udostępnić takim niezależnym oceniającym ani wymagań dotyczących takich oceniających.
UWAGA: Wymagania dotyczące oceny procesów i usług TSP, patrz ETSI EN 319 403 [i.2]. W niniejszym dokumencie powołano się na ETSI EN 319 401 [8] w zakresie ogólnych wymagań polityki wspólnych dla wszystkich klas usług TSP.
Niniejszy dokument zawiera przepisy zgodne z wymaganiami CA/Browser Forum wg EVCG [4] i BRG [5].

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 411-1 V1.3.1:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-12-2021
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 411-1 V1.3.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 411-1 V1.2.2:2018-07 - wersja angielska
ICS 35.240.15, 35.040.01