PN-ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2-2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach, w których wymagana jest koordynacja częstotliwości -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje zasadnicze wymagania dotyczące dwupunktowych cyfrowych radiowych systemów stacjonarnych (DFRS), pracujących w dupleksie częstotliwościowym (FDD), w pasmach częstotliwości dla których stosuje się skoordynowane planowanie częstotliwości łączy. Ma to zapewnić spełnienie warunków dyrektywy R&TTE, artykuł 3.2, który stanowi, że: "... urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały widmo przydzielone radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej i zasoby orbitalne, unikając szkodliwych interferencji”.
W uzupełnieniu do niniejszego dokumentu, inne EN specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych z innych części artykułu 3 dyrektywy R&TTE będą miały zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org
Do poprawnego zrozumienia i zastosowania wymagań z niniejszego dokumentu, są także odpowiednie definicje zebrane w EN 302 217-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2-2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach, w których wymagana jest koordynacja częstotliwości -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 14-11-2014
Data wycofania 28-11-2017
Liczba stron 109
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.060.30, 33.120.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 217-2 V3.1.1:2017-11 - wersja angielska