PN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-2 V2.3.1:2024-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące zawartości certyfikatów wydawanych osobom fizycznym. Profil ten opiera się na IETF RFC 5280 [1] dotyczącym ogólnego profilowania zgodnie z Zaleceniem ITU-T X.509 | ISO/IEC 9594-8 [i.3].
Niniejszy profil wspiera wymagania dla certyfikatów kwalifikowanych UE, tak jak to określono w Rozporządzeniu (UE) nr 910/2014 [i.5], jak również dla innych rodzajów certyfikatów. Zakres niniejszego dokumentu jest zasadniczo ograniczony do ułatwienia interoperacyjnego przetwarzania i wyświetlania informacji o certyfikacie. Dlatego też profil ten wyklucza wsparcie dla niektórych zawartości opcji informacji o certyfikacie, które mogą być w pełni uzasadnione w kontekście lokalnym, ale które nie są uznawane za istotne lub odpowiednie do zastosowania w szeroko rozpowszechnionych aplikacjach.
Niniejszy dokument koncentruje się na wymaganiach dotyczących zawartości certyfikatu. Wymagania dotyczące zasad dekodowania i przetwarzania są ograniczone do aspektów wymaganych do przetwarzania zawartości certyfikatu określonych w niniejszym dokumencie. Dalsze wymagania dotyczące przetwarzania określono tylko dla przypadków, w których dodatkowe informacje są konieczne ze względu na interoperacyjność.
Niektóre aplikacje lub protokoły narzucają szczególne wymagania na zawartość certyfikatu. Niniejszy dokument jest oparty na założeniu, że te wymagania są odpowiednio zdefiniowane przez odpowiednią aplikację lub protokół. Zatem zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje określenia specyficznej zawartości certyfikatu dla takiej aplikacji lub protokołu.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym
Data publikacji 23-02-2021
Data wycofania 13-06-2024
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 412-2 V2.1.1:2016-05 - wersja angielska
ICS 35.240.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 412-2 V2.3.1:2024-06 - wersja angielska