PN-ETSI EN 302 065-3 V1.1.1:2014-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 065-3 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE -- Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla pojazdów drogowych i kolejowych

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń nadawczo – odbiorczych, nadajników i odbiorników wykorzystujących techniki ultraszerokopasmowe (UWB) do celów komunikacji bliskiego zasięgu w pojazdach drogowych i szynowych.
Niniejszy dokument stosuje się do technik komunikacji UWB opartych na impulsach, impulsach zmodyfikowanych i falach nośnych RF w zakresie częstotliwości od 3,1 GHz do 4,8 GHz albo od 6 GHz do 9 GHz.
Niniejszy dokument odnosi się do zastosowań drogowych i szynowych np.:
- wolno stojących urządzeń radiowych z lub bez własnego sterowania;
- wkładanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania z różnymi systemami hostów lub wewnątrz tych systemów np. komputerów osobistych, itp.
- wkładanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych np. modemów, punktów dostępowych, itp.
- urządzeń przeznaczonych do komunikacji wewnątrz lub na zewnątrz pojazdów drogowych i szynowych;
.- urządzeń przeznaczonych do lokalizacji urządzeń wewnątrz lub na zewnątrz pojazdów drogowych i szynowych np. urządzeń doręcznych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do stacjonarnych instalacji infrastruktury drogowej. W odniesieniu do stacjonarnej infrastruktury szynowej stosowanej do śledzenia, patrz [i.5] i [i.6].
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UBW z połączeniem wyjścia z anteną dedykowaną lub urządzeń UBW z anteną zintegrowaną.
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UBW zgodnych z ECC/DEC/(06)04 poprawioną 9 grudnia 2011 r [i.11] w celu jej zastosowania w odniesieniu do pojazdów drogowych i szynowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065-3 V1.1.1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE -- Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla pojazdów drogowych i kolejowych
Data publikacji 11-12-2014
Data wycofania 30-05-2017
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065-3 V1.1.1:2014 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 065-3 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska