PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych

Zakres

W niniejszej części ISO/IEC 80079 opisano metody badań służące do identyfikacji pyłów palnych i warstw pyłów palnych aby umożliwić klasyfikację obszarów, w których takie materiały występują, w celu zapewnienia właściwego doboru i instalacji urządzeń elektrycznych i mechanicznych przeznaczonych do użytku w obecności pyłu palnego.
Standardowymi warunkami otoczenia do oznaczania właściwości pyłów palnych są:
• temperatura -20 °C do +60 °C,
• ciśnienie 80 kPa (0,8 bar) do 110 kPa (1,1 bar) i
• powietrze o normalnej zawartości tlenu, zazwyczaj 21 % v/v.
Zdefiniowane metody badań nie mają zastosowania do:
• rozpoznanych materiałów wybuchowych, materiałów napędowych (np. proch strzelniczy, dynamit) lub substancji lub mieszanin substancji, które w niektórych okolicznościach mogą zachowywać się w podobny sposób lub
• pyłów materiałów wybuchowych i materiałów napędowych, które nie wymagają tlenu atmosferycznego do spalania, ani do substancji piroforycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05/AC:2017-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych
Data publikacji 24-10-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 [IDT], ISO/IEC 80079-20-2:2016 [IDT], ISO/IEC 80079-20-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 61241-2-2:2002 - wersja angielska
ICS 03.120.01, 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05/AC:2017-12P