PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badawcze i dane

Zakres

Niniejsza część ISO/IEC 80079 stanowi przewodnik dotyczący klasyfikacji gazów i par. Opisano w nim metodę badawczą przeznaczoną do pomiaru maksymalnego doświadczalnego prześwitu bezpiecznego (MESG) mieszanin gaz-powietrze lub para-powietrze w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia (20 °C, 101,3 kPa), tak aby umożliwić dobór odpowiedniej grupy urządzeń. W niniejszym dokumencie opisano również metodę badawczą przeznaczoną do oznaczania temperatury samozapłonu (AIT) mieszanin para-powietrze lub gaz-powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym, tak aby umożliwić dobór odpowiedniej klasy temperaturowej urządzenia.
W celu ułatwienia doboru urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych, podano wartości właściwości substancji chemicznych. Dodatkowe dane mogą zostać uzupełnione, gdy staną się dostępne wyniki zweryfikowanych badań.
Substancje chemiczne i parametry zawarte w tablicy (patrz Załącznik B) zostały dobrane ze szczególnym uwzględnieniem stosowania urządzeń w przestrzeniach zagrożonych. Dane w tym dokumencie zostały zaczerpnięte z wielu źródeł, które są podane w bibliografii.
Dopuszcza się stosownie podanych metod oznaczania MESG lub AIT również w przypadku mieszanin gaz-powietrze-gaz obojętny lub para-powietrze-gaz obojętny. Dane dotyczące mieszanin powietrze-gaz obojętny nie są jednak podane w tablicy.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badawcze i dane
Data publikacji 08-02-2021
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN ISO/IEC 80079-20-1:2019 [IDT], ISO/IEC 80079-20-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-20-1:2010 - wersja polska, PN-EN 60079-20-1:2010 - wersja angielska
ICS 29.260.20