PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych

Zakres

W niniejszej normie opisano metody badań dotyczące określania czy materiał wykazuje właściwości, świadczące o tym, że jest pyłem palnym i określania parametrów pyłów palnych. Ta metoda badawcza ma zastosowanie do identyfikowania i klasyfikowania przestrzeni, w których występują pyłowe atmosfery wybuchowe i warstwy pyłów palnych, w celu umożliwienia właściwej oceny potencjalnych źródeł zapłonu, które ze względu na konstrukcję oraz przeznaczenie do użytku w obecności pyłu palnego muszą być obecne w urządzeniach.
Zdefiniowane w normie metody badawcze nie mają zastosowania do:
- rozpoznanych materiałów wybuchowych, prochu strzelniczego, dynamitu oraz substancji lub mieszanin substancji, które w pewnych okolicznościach mogą zachowywać się w podobny sposób; lub
- pyłów materiałów wybuchowych, które do spalania nie wymagają tlenu atmosferycznego oraz do substancji piroforycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05/AC:2017-12E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Norma w języku angielskim i francuskim.
Numer PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych
Data publikacji 12-05-2016
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 [IDT], ISO/IEC 80079-20-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 61241-2-2:2002 - wersja angielska
ICS 03.120.01, 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05/AC:2017-12E