PN-EN ISO/IEC 27043:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Pryncypia i procesy w dochodzeniach związanych z incydentami

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zawarto wytyczne, wykorzystujące modele teoretyczne, do procesów dochodzeniowych obejmujących wykorzystanie cyfrowych śladów dowodowych , dla incydentów różnego typu. Wytyczne te obejmują, zarówno procesy - od przygotowania przed incydentem do zamknięcia dochodzenia, jak i ogólne wskazówki i zastrzeżenia odnoszące się do tych procesów. W wytycznych opisano procesy i pryncypia mające zastosowanie do dochodzeń różnego rodzaju, w tym, nie ograniczając jednakże, do: nieuprawnionego dostępu, naruszenia bezpieczeństwa danych, awarii systemu lub korporacyjnych naruszeń bezpieczeństwa informacji, a także do jakichkolwiek innych dochodzeń informatycznych.
Podsumowując, w niniejszej Normie Międzynarodowej zawarto ogólny opis wszystkich pryncypiów i procesów stosowanych w dochodzeniach związanych z incydentami, jednakże bez omawiania każdego tych procesów lub pryncypiów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące określonych pryncypiów i procesów dochodzeniowych zawarto w wielu innych odnośnych Normach Międzynarodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27043:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Pryncypia i procesy w dochodzeniach związanych z incydentami
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27043:2016 [IDT], ISO/IEC 27043:2015 [IDT]
ICS 35.030