PN-EN ISO/IEC 27040:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Bezpieczeństwo pamięci masowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zamieszczono szczegółowe techniczne wytyczne, dzięki którym organizacje mogą określić odpowiedni poziom ograniczania ryzyka, dzięki zastosowaniu sprawdzonego i spójnego podejścia do planowania, projektowania, dokumentowania i realizacji bezpieczeństwa pamięci masowych. Bezpieczeństwo pamięci masowych stosuje się do ochrony (bezpieczeństwa) informacji, tam gdzie jest przechowywana i do bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez połączenia komunikacyjne związane z pamięciami masowymi. Bezpieczeństwo pamięci masowych obejmuje bezpieczeństwo urządzeń i nośników, bezpieczeństwo czynności związanych z zarządzaniem urządzeniami i mediami, bezpieczeństwo aplikacji i usług oraz bezpieczeństwo istotne dla użytkowników końcowych w okresie i po zakończeniu eksploatacji urządzeń i nośników.

Bezpieczeństwo pamięci masowych jest istotne dla osób zaangażowanych w posiadanie, eksploatację, lub używanie urządzeń, nośników i sieci pamięci masowych. Dotyczy to wyższego kierownictwa, nabywców produktów i usług pamięci masowych oraz innych nietechnicznych menadżerów lubi użytkowników, dodatkowo do menadżerów i administratorów, którzy mają określone obowiązki w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa przechowywania, eksploatacji pamięci masowych lub którzy są odpowiedzialni za program ogólnego bezpieczeństwa organizacji oraz rozwijanie polityki bezpieczeństwa. Jest to również istotne dla osób zaangażowanych w planowanie, projektowanie i wdrażanie aspektów architektury bezpieczeństwa sieci pamięci masowych.

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera przegląd koncepcji bezpieczeństwa pamięci masowych i pokrewnych definicji. Obejmuje ona wytyczne dotyczące zagrożeń, projektowania i aspektów zabezpieczenia związanych z typowymi scenariuszami wykorzystania i technologicznymi obszarami pamięci masowych. Ponadto, zawiera odniesienia do innych Norm Międzynarodowych i Raportów Technicznych, dotyczących istniejących praktyk i technik, które mogą być stosowane w odniesieniu do bezpieczeństwa pamięci masowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27040:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Bezpieczeństwo pamięci masowych
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27040:2016 [IDT], ISO/IEC 27040:2015 [IDT]
ICS 35.030