PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa zawiera wytyczne do specyficznych działań w ramach postępowania z cyfrowym materiałem dowodowym; do tych działań należą: identyfikacja, gromadzenie, pozyskiwanie i zachowywanie cyfrowego materiału dowodowego, który może mieć wartość dowodową.
Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera wskazówki dla osób fizycznych w odniesieniu do typowych sytuacjach spotykanych w całym procesie postępowania z cyfrowym materiałem dowodowym i pomaga organizacjom w ich procedurach dyscyplinarnych i w ułatwianiu wymiany potencjalnego cyfrowego materiału dowodowego pomiędzy różnymi systemami prawnymi.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dostarcza wytycznych dla niżej wymienionych urządzeń i/lub funkcjonalności, które są stosowane w różnych sytuacjach:
• Nośniki danych cyfrowych stosowane w standardowych komputerach, takie jak dyski twarde, dyskietki, dyski optyczne i magnetooptyczne, oraz urządzenia do przechowywania danych o podobnych funkcjach,
• Telefony komórkowe, palmtopy (Personal Digital Assistants - PDA), osobiste urządzenia elektroniczne (Personal Electronic Devices - PED), karty pamięci,
• Mobilne urządzenia do nawigacji,
• Cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery wideo (w tym monitoring wizyjny - CCTV),
• Typowe komputery podłączone do sieci,
• Sieci oparte na protokole TCP / IP i innych protokołach cyfrowej transmisji danych i
• Urządzenia o funkcjach podobnych do wyżej wymienionych.
UWAGA 1 Powyższa lista urządzeń ma charakter orientacyjny i nie jest wyczerpująca.
UWAGA 2 Urządzenia z powyższej listy mogą występować w różnych formach. Na przykład, system samochodowy może zawierać: system nawigacji mobilnej, system przechowywania danych i system czujników.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego
Data publikacji 26-10-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27037:2016 [IDT], ISO/IEC 27037:2012 [IDT]
ICS 35.030