PN-EN ISO/IEC 27042:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do analizy i interpretacji cyfrowego śladu dowodowego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zawarto wytyczne do analizy i interpretacji cyfrowego śladu dowodowego w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości, ważności, odtwarzalności i powtarzalności. Zawiera najlepsze praktyki odnoszące się do wyboru, projektowania i wdrażania procesów analizy oraz rejestrowania informacji w ilości wystarczającej do poddania tych procesów niezależnemu badaniu, jeśli są takie wymagania. Zawiera wytyczne do odpowiednich mechanizmów umożliwiających przedstawienie biegłości i umiejętności zespołu dochodzeniowego.
Analiza i interpretacja cyfrowego śladu dowodowego może być złożonym procesem. W pewnych okolicznościach istnieje wiele metod, które można zastosować, zatem do członków zespołu dochodzeniowego może zostać sformułowane wymaganie uzasadnienia ich wyboru określonego procesu i wykazania jego równoważności w odniesieniu do innego procesu używanego przez innych specjalistów dochodzeniowych. W innych okolicznościach, specjaliści dochodzeniowi mogą być zmuszeni do zaprojektowania nowych metod sprawdzenia cyfrowego śladu dowodowego, które wcześniej nie były rozważane i udowodnienia, że wytworzona metoda „pasuje do potrzeby”.
Zastosowanie określonej metody może wpływać na interpretację cyfrowego śladu dowodowego przetwarzanego za pomocą tej metody. Dostępny cyfrowy ślad dowodowy może wpływać na wybór metod do dalszej analizy tego już pozyskanego cyfrowego śladu dowodowego.
W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono wspólną strukturę analitycznych oraz interpretacyjnych elementów obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem systemów, które mogą być użyte jako wsparcie we wdrażaniu nowych metod oraz zawarto minimalny wspólny standard dla cyfrowego śladu dowodowego wytworzonego na skutek tych działań.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27042:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do analizy i interpretacji cyfrowego śladu dowodowego
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27042:2016 [IDT], ISO/IEC 27042:2015 [IDT]
ICS 35.030