PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania i bezstronności jednostek akredytujących oceniających i akredytujących jednostki oceniające zgodność. UWAGA W kontekście niniejszego dokumentu, do działań objętych akredytacją należą, między innymi, badania, wzorcowanie, inspekcja, certyfikacja systemów zarządzania, osób, wyrobów, procesów i usług, organizacja badań biegłości, produkcja materiałów odniesienia, walidacja i weryfikacja

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17011:2017 [IDT], ISO/IEC 17011:2017 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17011:2006 - wersja polska
ICS 03.120.20