PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania i bezstronności jednostek akredytujących oceniających i akredytujących jednostki oceniające zgodność.
UWAGA W kontekście niniejszego dokumentu działalność podlegająca akredytacji obejmuje, między innymi, badania, wzorcowania, inspekcje, certyfikację systemów zarządzania, osób, wyrobów, procesów i usług, organizowanie badań biegłości, produkcję materiałów odniesienia oraz walidację i weryfikację.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność
Data publikacji 05-02-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17011:2017 [IDT], ISO/IEC 17011:2017 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17011:2006 - wersja polska
ICS 03.120.20