PN-EN ISO 8871-2:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury identyfikacji i charakterystyki mające zastosowanie do części elastomerowych, w tym korków powlekanych używanych do pojemników na leki i wyrobów medycznych. Określone w niniejszym dokumencie procedury badań fizykochemicznych pozwalają na oznaczenie typowych charakterystyk części elastomerowych, w tym powłok oraz obróbki powierzchni, i mogą służyć jako podstawa do uzgodnień między wytwórcą i użytkownikiem, dotyczących zgodności produktu w kolejnych dostawach. W zależności od rodzaju elastomeru i jego zastosowania dobiera się odpowiedni zestaw badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8871-2:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka
Data publikacji 14-12-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 8871-2:2020 [IDT], ISO 8871-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8871-2:2005/A1:2014-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 8871-2:2005 - wersja angielska
ICS 11.040.20