PN-EN ISO 8871-2:2005/A1:2014-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8871-2:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka

Zakres

W niniejszej części ISO 8871 określono procedury oceny mające zastosowanie do elastomerowych części pojemników na leki i wyrobów medycznych w celu zapewnienia identyczności produktu pomiędzy próbkami ocenianymi w procesie akceptacji (badaniu przydatności) a bieżącymi dostawami. Procedury badań fizycznych i chemicznych określone w niniejszej części ISO 8871 pozwalają na określenie typowych cech materiałów gumowych i mogą służyć jako podstawa do umów między wytwórcą a użytkownikiem w zakresie zgodności produktów w późniejszych dostawach. Odpowiedni zestaw badań wybrano w zależności od rodzaju gumy i jej zastosowania.
W tej części ISO 8871 nie określono innych wymagań dotyczących materiałów gumowych. Są one określone w odpowiednich normach przedmiotowych dotyczących wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8871-2:2005/A1:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 2: Identyfikacja i charakterystyka
Data publikacji 29-09-2014
Data wycofania 14-12-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 8871-2:2004/A1:2014 [IDT], ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005 [IDT]
ICS 11.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8871-2:2020-12 - wersja angielska