PN-EN ISO 8502-4:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8502-4:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby

Zakres

Podano wskazówki ustalania prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej na powierzchni przed malowaniem. Prawodpodobieństwo (określane jako wysokie lub niskie) ustala się na podstawie pomiarów temperatury powierzchni i temperatury punktu rosy. Podano zasadę metody, aparaturę i wykonanie oznaczań. W załączniku (informacyjnym) załączono tablicę do wyznaczania punktu rosy

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8502-4:2000 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 14-03-2017
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8502-4:1999 [IDT], ISO 8502-4:1993 [IDT]
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8502-4:2017-03 - wersja angielska