PN-EN ISO 8502-4:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 4: Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby

Zakres

W niniejszej części ISO 8502 podano wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej na powierzchni przeznaczonej do malowania. Można ją stosować do oceny, czy warunki w miejscu wykonywania prac są odpowiednie do wykonywania prac malarskich, czy też nie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8502-4:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 4: Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby
Data publikacji 14-03-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8502-4:2017 [IDT], ISO 8502-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8502-4:2000 - wersja polska
ICS 25.220.10