PN-EN ISO 8502-2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8502-2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 2: Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach

Zakres

Opisano metodę oznaczania łatwo rozpuszczalnych w wodzie soli zawierających jon chlorkowy, występujących na powierzchni stali przed czyszczeniem, podczas czyszczenia lub po oczyszczeniu, która może być również stosowana w przypadku powierzchni z wcześniej nałożonymi powłokami

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8502-2:2006 - wersja polska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 2: Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach
Data publikacji 19-12-2006
Data wycofania 07-03-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8502-2:2005 [IDT], ISO 8502-2:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8502-2:2006 - wersja angielska
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8502-2:2017-03 - wersja angielska