PN-EN ISO 7396-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni

Zakres

W niniejszej części ISO 7396 określono wymagania dotyczące projektowania, instalowania, funkcjonowania, wydajności, badań, odbioru końcowego i dokumentacji systemów rurociągowych stosowanych w jednostkach opieki zdrowotnej dla poniższych: tlenu; podtlenku azotu; powietrza medycznego; dwutlenku węgla; mieszaniny tlenu i podtlenku azotu (patrz Uwaga 1); mieszaniny helu i tlenu; (*) tlenu 93; gazów i mieszaniny gazów zaklasyfikowanych jako wyroby medyczne lub dostarczane do wyrobów medycznych lub przeznaczone do zastosowań medycznych; gazów i mieszaniny gazów do zastosowań leczniczych nie wymienionych powyżej; powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych; azotu do napędu narzędzi chirurgicznych; próżni. UWAGA 1 Przepisy regionalne lub krajowe mogą zabraniać rozprowadzania mieszanin tlenu i podtlenku azotu w systemach rurociągowych do gazów medycznych. UWAGA 2 Systemy odciągu gazów anestetycznych zostały ujęte w ISO 7396-2. Niniejsza część ISO 7396 zawiera wymagania dla systemów zasilania, rurociągowych systemów rozprowadzających, systemów sterowania, systemów monitorujących i systemów alarmowania oraz niezamienialności elementów między systemami różnych gazów/próżni. W niniejszej części ISO 7396 określono wymagania bezpieczeństwa dla systemów rurociągowych stosowanych w jednostkach opieki zdrowotnej zarówno publicznych jak i prywatnych. Ma ona zastosowanie do wszystkich jednostek prowadzących usługi medyczne niezależnie od typu, wielkości, lokalizacji i zakresu usług, w tym między innymi: (a) szpitalnych oddziałów ratunkowych; (b) wewnętrznych oddziałów opieki ciągłej; (c) oddziałów opieki długoterminowej; (d) społecznych dostawców; (e) ambulatoriów i klinik opieki zewnętrznej (np. klinik chirurgii jednego dnia, klinik endoskopowych, gabinetów lekarskich). UWAGA Niniejsza część ISO 7396 może być również stosowana jako odniesienie dla systemów rurociągowych do gazów medycznych i próżni przeznaczonych do instalowania w obiektach innych niż jednostki opieki zdrowotnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7396-1:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni
Data publikacji 08-07-2016
Liczba stron 196
Grupa cenowa XD
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN ISO 7396-1:2016 [IDT], ISO 7396-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7396-1:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 7396-1:2010/A3:2013-07 - wersja angielska
ICS 11.040.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 7396-1:2016-07/A1:2019-03E