PN-EN ISO 5534:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ser i sery topione -- Oznaczanie zawartości całkowitej suchej masy (Metoda odwoławcza)

Zakres

Opisano odwoławczą metodę oznaczania zawartości całkowitej suchej masy w serach i serach topionych, obejmującą definicję, zasadę metody, opis odczynników, opis aparatury, sposób pobierania próbek, przygotowanie próbki do badań, wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania i przedstawiania wyników oraz precyzję

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5534:2005 - wersja polska
Tytuł Ser i sery topione -- Oznaczanie zawartości całkowitej suchej masy (Metoda odwoławcza)
Data publikacji 08-12-2005
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 5534:2004 [IDT], ISO 5534:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5534:2004 - wersja angielska
ICS 67.100.30