PN-EN ISO 5943:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Sery i przetwory topione z serów -- Oznaczanie zawartości chlorku -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego

Zakres

Określono metodę miareczkowania potencjometrycznego do oznaczania zawartości chlorku we wszystkich serach i produktach topionych z sera zawierajacych więcej niż 0,2 procent (ułamek masowy) jonu chlorkowego. Zawarto definicję, zasadę metody, opis odczynników, aparatury, sposób pobierania próbek i przygotowanie próbek do badań, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawiania wyników, precyzję oraz protokół badania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5943:2007 - wersja polska
Tytuł Sery i przetwory topione z serów -- Oznaczanie zawartości chlorku -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Data publikacji 19-11-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 5943:2006 [IDT], ISO 5943:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5943:2006 - wersja angielska
ICS 67.100.30