PN-A-82100:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wyroby garmażeryjne -- Metody badań chemicznych

Zakres

Ustalono metody badań chemicznych półproduktów i wyrobów garmażeryjnych znajdujących się w produkcji i obrocie handlowym. Zakres badań obejmuje oznaczanie: zawartości wody, tłuszczu, białka ogólnego, cukrów, skrobi, chlorku sodowego, zanieczyszczeń mineralnych, kwasowości ogólnej, zawartości azotynów i azotanów, kreatyny i kreatyniny, ekstraktu ogólnego, kwasowości wyekstrahowanego tłuszczu, liczby nadtlenkowej, wykrywanie aldehydów; podano także sposób przygotowania próbki laboratoryjnej. Opisano poszczególne metody z podaniem ich zasad, aparatury, odczynników, oznaczania i obliczania wyników wg podanych wzorów

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82100:1985 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne -- Metody badań chemicznych
Data publikacji 12-09-1985
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-82100:1971 - wersja polska
ICS 67.050