PN-EN ISO 4254-5:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi

Zakres

W niniejszym dokumencie, przeznaczonym do stosowania razem z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i środki ich weryfikacji w odniesieniu do projektu i budowy zawieszanych, półzawieszanych i przyczepianych maszyn uprawowych z aktywnymi zespołami roboczymi, używanych w rolnictwie. Dodatkowo, określono rodzaj informacji o zasadach bezpiecznej pracy (łącznie z informacjami o ryzykach resztkowych), które powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument dotyczy zagrożeń znaczących (wymienionych w Załączniku A), sytuacji zagrożeń i zdarzeń związanych z maszynami uprawowymi z aktywnymi zespołami roboczymi, używanymi zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4).
Niniejszy dokument nie dotyczy
- łopat mechanicznych, i
- maszyn wyposażonych w wysuwane urządzenie, umożliwiające pracę między dwoma kolejnymi roślinami w tym samym rzędzie.
Niniejszy dokument nie dotyczy zagrożeń dla środowiska. Nie ma zastosowania w przypadku zagrożeń związanych z ruchomymi częściami przeniesienia napędu (z wyjątkiem wymagań wytrzymałościowych dla osłon i barier) ani do konserwacji lub napraw przeprowadzanych przez profesjonalny personel serwisowy.
UWAGA 1 W niniejszym dokumencie nie uwzględniono szczegółowych wymagań dotyczących przepisów ruchu drogowego.
UWAGA 2 Drgania nie są uważane za zagrożenie znaczące w przypadku maszyn zawieszanych, półzawieszanych lub przyczepianych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn uprawowych z aktywnymi zespołami roboczymi, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji.
Jeżeli wymagania określone w niniejszym dokumencie różnią się od wymagań określonych
w EN ISO 4254-1, to wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo przed wymaganiami EN ISO 4254-1, dotyczącymi maszyn, które zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4254-5:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi
Data publikacji 22-08-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-5:2018 [IDT], ISO 4254-5:2018 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 4254-5:2012 - wersja polska
ICS 65.060.20