PN-EN ISO 4254-5:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4254-5:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi

Zakres

W niniejszej części ISO 4254, stosowanej razem z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy zawieszanych, półzawieszanych i przyczepianych maszyn uprawowych z aktywnymi zespołami roboczymi, używanych w rolnictwie. Dodatkowo w normie określono rodzaj informacji, jakie powinien dostarczyć producent maszyny, na temat zasad bezpiecznej pracy (łącznie z ryzykiem resztkowym). Niniejsza część ISO 4254 dotyczy istotnych zagrożeń (wymienionych w Załączniku A), sytuacji zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, charakterystycznych dla maszyn uprawowych z aktywnymi zespołami roboczymi, używanych zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4). Niniejszej części ISO 4254 nie stosuje się do: - łopat mechanicznych; - maszyn zamocowanych na wysuwanym zawieszeniu, umożliwiającym pracę pomiędzy kolejnymi roślinami w tym samym rzędzie. Niniejsza część ISO 4254 nie ma zastosowania do zagrożeń środowiskowych lub kompatybilności elektromagnetycznej. Nie ma zastosowania również do ruchomych części przeniesienia napędu, z wyjątkiem wytrzymałości osłon i barier, ani do czynności konserwacji i napraw prowadzonych przez pracowników profesjonalnego serwisu. UWAGA 1 Wymagania szczegółowe dotyczące ruchu po drogach publicznych nie są objęte niniejszą częścią ISO 4254. UWAGA 2 Drgania nie są uznawane za istotne zagrożenie w odniesieniu do tych zawieszanych, półzawieszanych lub przyczepianych maszyn uprawowych. Niniejsza część ISO 4254 nie ma zastosowania do maszyn uprawowych z aktywnymi zespołami roboczymi, które wyprodukowano przed datą jej opublikowania. Jeżeli wymagania niniejszej części ISO 4254 różnią się od podanych w ISO 4254-1, wymagania niniejszej części ISO 4254 mają pierwszeństwo przed wymaganiami ISO 4254-1

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4254-5:2012 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi
Data publikacji 08-03-2012
Data wycofania 22-08-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-5:2009 [IDT], ISO 4254-5:2008 [IDT], EN ISO 4254-5:2009/AC:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4254-5:2009 - wersja angielska, PN-EN ISO 4254-5:2009/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 4254-5:2009/AC:2011 - wersja angielska
ICS 65.060.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4254-5:2018-08 - wersja polska, PN-EN ISO 4254-5:2018-08 - wersja angielska