PN-EN ISO 4254-17:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 17: Kombajny do zbioru okopowych

Zakres

W niniejszym dokumencie, przeznaczonym do stosowania łącznie z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy następujących typów przyczepianych, zawieszanych i samobieżnych maszyn do zbioru okopowych:
- kombajny przesiewające,
- kombajny wyorujące korzenie,
- kombajny wyrywające,
które wykonują więcej niż jedną z poniższych operacji: odcięcie łęcin/liści, wykopanie/wyoranie/wyrwanie, czyszczenie, przeniesienie i rozładowanie plonu okopowych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie również do ogławiaczy łęcin/liści stosowanych oddzielnie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do ładowaczy czyszczących, pracujących na pryzmach buraków. Dla tego rodzaju maszyn dodatkowe zagrożenia nie zostały dotychczas omówione w niniejszym dokumencie.
Dodatkowo określono w nim rodzaj informacji dotyczących zasad bezpiecznej pracy, jakie powinien dostarczyć producent.
Wykaz zagrożeń znaczących objętych niniejszym dokumentem podano w Załączniku A. Wskazano również zagrożenia, których nie omówiono.
Zagrożenia środowiskowe nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie. Zagadnienia związane
z hałasem w niniejszym dokumencie uwzględniono tylko częściowo.
Niniejszy dokument ma zastosowanie przede wszystkim do maszyn, które wyprodukowano po dacie jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4254-17:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 17: Kombajny do zbioru okopowych
Data publikacji 23-09-2022
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-17:2022 [IDT], ISO 4254-17:2022 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13118+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 13140+A1:2010 - wersja angielska
ICS 65.060.50