PN-EN ISO 3405:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono laboratoryjną metodę oznaczania składu frakcyjnego lekkich i średnich destylatów naftowych oraz produktów podobnych pochodzenia syntetycznego lub biologicznego o temperaturze początku destylacji powyżej 0 °C i temperaturze końca destylacji nie wyższej niż około 400 °C, z użyciem aparatu ręcznego lub automatycznego. Typowe lekkie destylaty to: benzyna do silników samochodowych, paliwa etanolowe do silników samochodowych z zawartością etanolu do 85 % (V/V) i benzyna lotnicza. Typowe średnie destylaty to: paliwo do turbinowych silników lotniczych, nafta, olej napędowy, olej napędowy zawierający do 30 % (V/V) FAME, olej opałowy lekki i paliwa żeglugowe, które charakteryzują się nieznaczną ilością pozostałości.

UWAGA W niniejszym dokumencie symbol „% (V/V)” oznacza ułamek objętościowy substancji.

Charakterystyka składu frakcyjnego (lotności) węglowodorów oraz produktów podobnych pochodzenia syntetycznego lub biologicznego ma istotny wpływ na ocenę ich bezpieczeństwa oraz właściwości użytkowych, zwłaszcza w przypadku paliw i rozpuszczalników. Zakres temperatury wrzenia jest źródłem ważnych informacji na temat składu i zachowania się w trakcie przechowywania i użytkowania, a szybkość odparowania jest ważnym wskaźnikiem uwzględnianym podczas stosowania wielu rozpuszczalników. Wartości graniczne do określenia składu frakcyjnego stosuje się w większości wymagań dla przetworów naftowych z destylacji oraz paliw ciekłych w celu zapewnienia docelowych właściwości użytkowych i ograniczenia powstawania oparów, które mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe lub w innych warunkach przedostawać się w wyniku emisji do atmosfery (VOC).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3405:2019-05 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym
Data publikacji 09-10-2020
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 3405:2019 [IDT], ISO 3405:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3405:2012 - wersja polska
ICS 75.080