PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Przetwory naftowe -- Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze średnich destylatów metodą równania czterech zmiennych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę obliczania indeksu cetanowego paliw ze średnich destylatów pochodzenia naftowego. Obliczona wartość jest nazywana „indeksem cetanowym stanowiącym wynik równania czterech zmiennych”. W całym tekście niniejszego dokumentu termin „indeks cetanowy” oznacza indeks cetanowy obliczony z równania czterech zmiennych.

Niniejszy dokument stosuje się do paliw zawierających komponenty nienaftowe pochodzące z piasków roponośnych i łupków bitumicznych. Nie stosuje się go do czystych węglowodorów ani destylatów paliwowych pochodzących z węgla. Obliczenia indeksu cetanowego nie uwzględniają wpływu dodatków stosowanych do podwyższenia liczby cetanowej.

UWAGA 1 Niniejszy dokument został pierwotnie opracowany z wykorzystaniem matrycy paliw, spośród których niektóre paliwa zawierały substancje pochodzenia nienaftowego z piasków roponośnych i łupków bitumicznych.

UWAGA 2 Indeks cetanowy nie stanowi alternatywnego sposobu wyrażania liczby cetanowej; jest dodatkowym narzędziem do zastosowania z należytym uwzględnieniem jego ograniczeń.

UWAGA 3 Indeks cetanowy stosuje się do szacowania liczby cetanowej paliw przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, gdy nie jest dostępny silnik badawczy do bezpośredniego oznaczania tej właściwości lub gdy dostępna ilość próbki paliwa nie jest wystarczająca do wykonania testu silnikowego.

Najbardziej odpowiedni zakres właściwości paliw, do których stosuje się niniejszy dokument, jest następujący:

Właściwość paliwa Zakres

Liczba cetanowa od 32,5 do 56,5
Gęstość w temperaturze 15 ºC, kg/m3 od 805,0 do 895,0
Temperatura oddestylowania 10 % (V/V), ºC od 171 do 259
Temperatura oddestylowania 50 % (V/V), ºC od 212 do 308
Temperatura oddestylowania 90 % (V/V), ºC od 251 do 363

W zakresie wartości liczby cetanowej (32,5 do 56,5) spodziewany błąd prognozowania liczby cetanowej poprzez obliczenie indeksu cetanowego za pomocą odpowiednich równań będzie mniejszy niż ± 2 jednostki liczby cetanowej dla 65 % sprawdzanych destylatów paliw. Błąd ten może być większy dla paliw, których właściwości znajdują się poza niniejszym zakresem stosowania.

W wyniku zaobserwowanych odchyleń specyficznych dla próbki oczekiwany błąd może być większy, nawet gdy właściwości paliwa mieszczą się w zalecanym zakresie zastosowania. W związku z tym użytkownicy mogą ocenić wymagany stopień uzgodnienia prognozowania, dla określenia przydatności prognozy
do wykorzystania.

UWAGA 4 W przypadku paliw destylatowych zawierających FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych) zaobserwowano odchylenia specyficzne dla próbki.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze średnich destylatów metodą równania czterech zmiennych
Data publikacji 30-10-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 4264:2018 [IDT], ISO 4264:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4264:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 4264:2010/A1:2013-07 - wersja polska, PN-EN ISO 4264:2010/A1:2013-07 - wersja angielska
ICS 75.160.20