PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące oleju napędowego o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) będącego przedmiotem obrotu, do stosowania w pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnym (Diesla), zaprojektowanych lub przystosowanych do zasilania paliwem o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30). Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) jest mieszaniną zawierającą, odpowiednio, łącznie do 20 % (V/V) i łącznie do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (powszechnie znanych jako FAME) zgodnych z EN 14214 i oleju napędowego do pojazdów samochodowych zgodnego z EN 590.
Ze względu na obsługę techniczną i kontrolę olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) jest przeznaczony do stosowania w wybranych flotach, które prowadzą odpowiednią gospodarkę paliwem (patrz Rozdział 3).
UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej symbole „% (m/m)“ oraz „% (V/V)“ oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy i ułamek objętościowy.
UWAGA 2 Do niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie odchylenia typu A (patrz Załącznik A).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja polska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 03-08-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16709:2015+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07 - wersja polska, PN-EN 16709:2015-11 - wersja polska, PN-EN 16709:2015-11 - wersja angielska, PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07 - wersja angielska
ICS 75.160.20