PN-EN 12797:2002 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Lutowanie twarde -- Badania niszczące złączy lutowanych na twardo

Zakres

Opisano badania niszczące złączy lutowanych na twardo stosowane w celu określenia charakterystyk spoiwa, ustalenia konstrukcji złączy i procedur lutowania na twardo oraz oceny jakości złączy produkcyjnych. Podano zasady badania na ścinanie, rozciąganie, twardości, odrywania i zginania oraz badań metalograficznych. Podano kształt i wymiary próbek do badań, odniesienia do norm określających sposób przeprowadzenia badań albo opisu sposobu przeprowadzenia badań oraz treść protokołu badania. W załączniku opisano typowe niezgodności występujące w złączach lutowanych na twardo

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12797:2002 - wersja polska
Tytuł Lutowanie twarde -- Badania niszczące złączy lutowanych na twardo
Data publikacji 31-12-2002
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 12797:2000 [IDT]
ICS 25.160.50
Elementy dodatkowe PN-EN 12797:2002/A1:2005P, PN-EN 12797:2002/A1:2005E