PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15940:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dla będącego przedmiotem obrotu i dostaw parafinowego oleju napędowego zawierającego do 7,0 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Ma ona zastosowanie do paliwa używanego w silnikach o zapłonie samoczynnym i pojazdach przeznaczonych do zasilania parafinowym olejem napędowym. Zdefiniowano dwa rodzaje parafinowego oleju napędowego: o wysokiej liczbie cetanowej i o zwykłej liczbie cetanowej.

Parafinowy olej napędowy pochodzi z procesów syntezy lub uwodornienia.

UWAGA 1 Ogólna gwarancja dla silnika o zapłonie samoczynnym może jeszcze, w przypadku niektórych obecnych silników, wymagać wykonania etapu walidacji, aby potwierdzić zgodność paliwa parafinowego oleju napędowego do pojazdów samochodowych (patrz także Wprowadzenie do niniejszego dokumentu). Przed użyciem wymagana jest konsultacja z producentem pojazdu.

UWAGA 2 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej symbole „% (m/m)” oraz „% (V/V)” oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy i ułamek objętościowy.

UWAGA 3 W niniejszej Normie Europejskiej mają zastosowanie odchylenia typu A (patrz Załącznik D).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja polska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 13-08-2020
Data wycofania 23-10-2023
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15940+A1:2018-07 - wersja angielska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 15940:2023-10 - wersja angielska