PN-EN ISO 3040:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wymiarowanie i tolerowanie -- Stożki

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono symbol graficzny stosowany do stożka (stożki kołowe proste) w celu zdefiniowania jego wymiarowania albo specyfikacji jego tolerowania.
W niniejszej Normie Międzynarodowej termin „stożek” odnosi się tylko do stożków kołowych prostych (dowolny przekrój płaszczyzną prostopadłą do osi stożka nominalnego jest okręgiem).
UWAGA 1 Dla uproszczenia w niniejszej Normie Międzynarodowej występują tylko stożki ścięte. Norma może być jednak stosowana do każdego typu stożka odpowiadającego jej zakresowi.
UWAGA 2 Niniejsza Norma Międzynarodowa nie wyklucza użycia innych metod wymiarowania i tolerowania

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3040:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wymiarowanie i tolerowanie -- Stożki
Data publikacji 10-08-2016
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 3040:2016 [IDT], ISO 3040:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3040:2012 - wersja angielska
ICS 01.100.20, 17.040.40